Noriu išmokti patylėti. Ypač tuomet, kai nekalbu.

2014 m. birželio 7 d., šeštadienis

Sekminės prie durų

Rolanos Kunske nuotrauka

Ar tiki, kad Šventoji Dvasia nori tave pripildyti ypatingai?

Šis klausimas suskambo kažkur tolumoj. Prislinkau prie durų ir užėmus kvapą ėmiau klausytis... 

Ar nori, kad Šventoji Dvasia pripildytų tave ypatingai?

Dabar šis klausimas taip aiškiai suskambo širdyje, kad stovėti prie durų pasirodė kvaila.

Kaip labai nori, kad Šventoji Dvasia pripildytų tave?

Atrodė, šis klausimas vėl suskambo kažkur toli, gal net laiptinėje. Pribėgau prie durų, pridėjus ausį klausiausi.

O mintyse iškilo Joelio pranašystė: Paskutinėmis dienomis, - sako Dievas, - Aš išliesiu savo Dvasios kiekvienam kūnui, ir jūsų sūnūs bei dukterys pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o senieji sapnuos sapnus. Ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis Aš išliesiu savo Dvasios, ir jie pranašaus. (Apd 2, 17-18)

Taip, Viešpatie, tikrai noriu, kad Tavo Dvasia pripildytų mane. Kad Tavo Dvasia gyventų ne tik manyje, bet būtų ir ant manęs. 

Kad galėčiau pranašauti - tai yra matyti taip, kaip Tu matai. 

Kad galėčiau patarnauti žmonėms - tai yra mylėti juos taip, kaip Tu myli. 

Kad gyvenčiau šventai ir regėčiau Tave, nes nieko nėra brangiau ir geriau, kaip mylėti, jausti, regėti ir ragauti Tave, Viešpatie...

Viešpats nuvedė prie upės ir ėmiau godžiai bristi gilyn. Jėzaus gyvenimas... Jėzaus daromi stebuklai, darbai, pasakyti žodžiai. Visuomet laiku ir vietoje. Visuomet keičiantys ir įkvepiantys. Visuomet pilni gyvenimo.

Dievo žodžio upė. Kaip gera, kai Šventoji Dvasia atveria Dievo žodį. Kai Šventoji Dvasia atskleidžia paties Jėzaus paveikslą ir gyvenimą... Kai Šventoji Dvasia ima veikti čia ir dabar. Kai įkvepia tave maldoms ir tavo gyvenime ima vykti neįtikėtini, antgamtiniai dalykai.

Šventoji Dvasia, pripildyk mane, keisk, mokyk ir vesk... „Išversk“ man Dievo žodį į tą „kalbą“, kurią tegaliu suprasti, nes juk taip dažnai nieko nesuprantu. Man atrodo, kad stebuklai vyko vakar, o Tu sakai, kad jie tikrai vyksta ir gali vykti šiandien bei rytoj.
--

Ar tu nepametei Jėzaus? Ar Jis yra gyvas tavo širdyje - Asmuo, Viešpats, Gyvenimo šaltinis? Ar tu girdį Jo balsą? Ar klausai Jo? 

Ateik prie Dievo žodžio upės: atsiversk Šventąjį Raštą ir prašyk, kad Šventoji Dvasia kalbėtų ir vestų tave. Skaityk, mąstyk, godžiai ieškok... Lyg paslėpto lobio. Ką atrasi? Jėzų. Tu atrasi brangiausią turtą - viltį, gyvenimą, tikėjimą teikiantį, ir tikrai tau kalbantį Jėzų. Amen.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą